Pricing

Pomoc psychologiczna

Sesja psychoterapeutyczna: 120 - 220 zł
Konsultacja psychologiczna: 120 - 220 zł
Wsparcie w kryzysie: 120 - 220 zł

Sesja psychoterapeutyczna po angielsku / Psychotherapy session: 150 - 250 zł
Konsultacja psychologiczna po angielsku / Psychological consultation: 150 - 250 zł
Wsparcie w kryzysie po angielsku / Mental health crisis support: 150 - 250 zł

Sesja rodzinna 90-minutowa: 220 - 280 zł
Sesja psychoterapii par 90-minutowa: 220 - 280 zł

Opinia psychologiczna, pisemna (po diagnozie, w trakcie psychoterapii lub po jej zakończeniu): 150 zł

Overcoming Anxiety and Fears Email Course

99 USD/EUR for 35-day course